-

پروفسور بیژن خرم

مشاور عالی مدیریت ، عضو شورای سیاستگذاری مرکز مشاوره مدیریت ماهان


دکتر نیما کیمیایی

مدیر دپارتمان کسب و کارهای کوچک


دکتر کمال محمدی

مشاور عالی توسعه فردی، سازمانی و رهبری


دکتر رضا کرد

تدوین مدل کسب و کار


دکتر بابک ضیا

کارافرینی


دکتر امیر حسین صبور طینت

استراتژی و آینده پژوهی