مزایای پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار

تمرکز بر هم افزایی با انجام فعالیت های تیمی
حضور یک مدیر عامل موفق در هر تیم کاری به همراه تعدادی از دانش پذیران و بررسی موردی (CASE STUDY) کسب و کار ایشان
حضور اساتید و مدرسین در نقش راهبر علمی و کوچینگ
حضور خبرگان مشاوره مدیریت و صاحبان کسب و کار (منتورینگ و کوچینگ)
امکان ادامه همکاری در مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان
اعطای گواهینامه مورد تائید وزارت علوم
مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران|مزایای مشاوره مدیریت

دریافت مشاوره تخصصی دوره

شما می توانید با ثبت اطلاعات خود از امکان مشاوره ی اختصاصی ماهان برخوردار شوید .

دریافت مشاوره

ویژگی های پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار

مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران
شناخت صنعت و بازار مشاوره مدیریت و چالش های آن
آموزش شایستگی های لازم در مشاوره کسب و کار در گرایش بازاریابی
بررسی فرایند اصولی مشاوره کسب و کار در گرایش بازاریابی
همراهی مدیران عامل سازمان های مختلف به عنوان کارفرمای واقعی در طول این دوره
طراحی دوره مبتنی بر اصول کاربردی و اجرایی همراه با کارگاه های عملی

دریافت مشاوره تخصصی دوره

شما می توانید با ثبت اطلاعات خود از امکان مشاوره ی اختصاصی ماهان برخوردار شوید .

دریافت مشاوره

متدلوژی پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار

دوره به سبک و شیوه ترکیبی برگزار می شود:

ترکیبی از انتقال دانش مستقیم و کارگاه آموزشی + آموزش های مهارتی + حضور در تیم عملیاتی یک پروژه واقعی

مدل آموزشی

درصد از زمان دوره

دانشی مستقیم و کارگاه های آموزشی

30

آموزش های مهارتی

30

حضور در کارتیمی در پروژه واقعی

40

جمع

100

زمان اختصاص داده شده به هرسرفصل در دوره متفاوت و با توجه به ضریب اهمیت طراحی شده و البته با توجه به فیدبک های به دست آمده در طول دوره با هدف بهبود مستمر قابل تغییر هست.      

 

دنیای مشاوره کسب  و کار و مدیریت،  دارای جذابیت ها و چالش های بی شمار است و برای تبدیل شدن به یک مشاور عالی و حرفه ای کسب و کار میبایست شایستگی ها  و ویژگی های خاص این حرفه را کسب نمود. مشاوره نقشی حیاتی و تعیین‌کننده در بهبود وضعیت کسب‌وکار دارد.

در بررسی شایستگی های مشاوران حرفه ای کسب و کار در سه بعد اصلی ویژگی های یک مشاور حرفه ای شامل دانش، مهارت و شخصیت دسته بندی می شود. البته باید به این مهم توجه داشت که در مشاوره مدیریت ، شخصیت مشاور بیش از دانش و مهارت مورد توجه قرار می گیرد.

در بعد دانش مشاور از آنجایی که دوره با رویکرد بازاریابی برگزار میشود، انتظار می رود دانش پذیران مطالعات لازم در زمینه مباحث مدیریت و سازمان و اصول بازاریابی در سازمان ها و دوره های آموزشی مربوطه راگذرانده و مطالعات مرتبط با این موضوع را داشته باشند. مباحث مطروحه در دوره تلاش دارد تا دانش مربوط به مشاوره ، فرایند های مرتبط با آن و موضوعات مشاوره کسب و کار را پوشش دهد.

در بعد مهارت نیز در ابتدای امر، مورد کاوی کسب و کار دانش پذیران توسط مدیران عامل با انجام فعالیت های تیمی و انتخاب پروژه انجام می شود و مباحث آموخته شده در بخش های مشاور مدیریت  و بازاریابی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این پروسه  با برگزاری کارگاه های مرتبط به افزایش مهارت دانش پذیران کمک شایانی خواهد کرد.

از شخصیت موثر یک مشاور حرفه ای می توان به ایجاد اعتماد و اطمینان، انگیزه بخشی، داشتن روحیه امداد و کمک رسانی، تلاش برای حل مسئله، خوش قول بودن و داشتن گوش شنوا اشاره کرد. در دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار این مباحث با دقت  و اهمیت بیشتری مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.   

مرکز مشاوره مدیریت|متدلوژی|مشاوره مدیریت

اساتید پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار

فرم درخواست مشاوره برای دوره پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار

نام :
 نام خانوادگی :
 تلفن همراه :
آدرس ایمیل :