مزایای پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار با رویکرد بازاریابی

تمرکز بر هم افزایی با انجام فعالیت های تیمی
حضور یک مدیر عامل موفق در هر تیم کاری به همراه تعدادی از دانش پذیران و بررسی موردی (CASE STUDY) کسب و کار ایشان
حضور اساتید و مدرسین در نقش راهبر علمی و کوچینگ
حضور خبرگان مشاوره مدیریت و صاحبان کسب و کار (منتورینگ و کوچینگ)
امکان ادامه همکاری در مرکز مشاوره مدیریت و کارآفرینی ماهان
اعطای گواهینامه مورد تائید وزارت علوم
مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران|مزایای مشاوره مدیریت

ویژگی های پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار با رویکرد بازاریابی

مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران
شناخت صنعت و بازار مشاوره مدیریت و چالش های آن
آموزش شایستگی های لازم در مشاوره کسب و کار در گرایش بازاریابی
بررسی فرایند اصولی مشاوره کسب و کار در گرایش بازاریابی
همراهی مدیران عامل سازمان های مختلف به عنوان کارفرمای واقعی در طول این دوره
طراحی دوره مبتنی بر اصول کاربردی و اجرایی همراه با کارگاه های عملی

متدلوژی پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار با رویکرد بازاریابی

 

پروفسور بیژن خرم ، دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دکتر مهدی برزویی ،  دکتر محمد وکیلی ، دکتر کمال محمدی، دکتر ناصحی فر ،مهندس مسیح کریمیان، آقای رضا جوشن ، آقای محمدرضا حسینیان و سایر اساتیدی که با فراخور نیاز دوره و فیدبک های بهبود، دوره را همراهی خواهند کرد. شایان ذکر است نظارت علمی دوره بر عهده دکتر مهدی برزویی است.

رویه انتخاب مدرس در دوره پرورش مشاور انتخاب استادانی  است که دستی بر آتش مشاوره مدیریت دارند و سابقه خوبی در این حوزه کسب کرده اند. حضور این بزرگوران با توجه به برنامه های کاری و جلسات ایشان، با پیچیدگی هایی همراه است و تلاش ماهان بر این است که بیشترین هم افزایی در این مسیر اتفاق بیفتد. بزرگواران فوق استادان متمرکز در مرکز مشاوره هستند. به فراخور نیاز و به منظور تکمیل فرآیند پرورش مشاور از بزرگوران دیگر در دوره بهره خواهیم جست.

دوره مشاوره مدیریت به سبک و شیوه ترکیبی برگزار می شود:

ترکیبی از انتقال دانش مستقیم و کارگاه آموزشی + آموزش های مهارتی + حضور در تیم عملیاتی یک پروژه واقعی

مدل آموزشی

زمان بر حسب ساعت

دانشی مستقیم و کارگاه های آموزشی

35

آموزش های مهارتی

35

حضور در کارتیمی در پروژه واقعی

50

جمع

120

 

زمان اختصاص داده شده به هرسرفصل در دوره متفاوت و با توجه به ضریب اهمیت طراحی شده و البته با توجه به فیدبک های به دست آمده در طول دوره با هدف بهبود مستمر قابل تغییر هست.      

اتاق فکر بهبود کیفیت دوره

در این دوره اتاق فکر بهبود دوره هر هفته، با هدف ارتقاء محتوایی و اجرایی دوره تشکیل می گردد. پیشنهادات و انتقادات مربوط به دوره از سمت دانش‌پذیران و بازخورد های مدرس و تیم اجرایی در این اتاق بررسی و در کنار ایده های نوآورانه قرار می گیرد تا کیفیت دوره ارتقاء یابد. شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما از هم اکنون هستیم.

لینک فایل  دوره پرورش مشاورحرفه ای کسب و کار.pdf

 

دنیای مشاوره کسب  و کار و مدیریت،  دارای جذابیت ها و چالش های بی شمار است و برای تبدیل شدن به یک مشاور عالی و حرفه ای کسب و کار میبایست شایستگی ها  و ویژگی های خاص این حرفه را کسب نمود. مشاوره نقشی حیاتی و تعیین‌کننده در بهبود وضعیت کسب‌وکار دارد.

در بررسی شایستگی های مشاوران حرفه ای کسب و کار در سه بعد اصلی ویژگی های یک مشاور حرفه ای شامل دانش، مهارت و شخصیت دسته بندی می شود. البته باید به این مهم توجه داشت که در مشاوره مدیریت ، شخصیت مشاور بیش از دانش و مهارت مورد توجه قرار می گیرد.

در بعد دانش مشاور از آنجایی که دوره با رویکرد بازاریابی برگزار میشود، انتظار می رود دانش پذیران مطالعات لازم در زمینه مباحث مدیریت و سازمان و اصول بازاریابی در سازمان ها و دوره های آموزشی مربوطه راگذرانده و مطالعات مرتبط با این موضوع را داشته باشند. مباحث مطروحه در دوره تلاش دارد تا دانش مربوط به مشاوره ، فرایند های مرتبط با آن و موضوعات مشاوره کسب و کار را پوشش دهد.

در بعد مهارت نیز در ابتدای امر، مورد کاوی کسب و کار دانش پذیران توسط مدیران عامل با انجام فعالیت های تیمی و انتخاب پروژه انجام می شود و مباحث آموخته شده در بخش های مشاور مدیریت  و بازاریابی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این پروسه  با برگزاری کارگاه های مرتبط به افزایش مهارت دانش پذیران کمک شایانی خواهد کرد.

از شخصیت موثر یک مشاور حرفه ای می توان به ایجاد اعتماد و اطمینان، انگیزه بخشی، داشتن روحیه امداد و کمک رسانی، تلاش برای حل مسئله، خوش قول بودن و داشتن گوش شنوا اشاره کرد. در دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار این مباحث با دقت  و اهمیت بیشتری مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.   

مرکز مشاوره مدیریت|متدلوژی|مشاوره مدیریت

اساتید پرورش مشاور حرفه ای کسب و کار با رویکرد بازاریابی