مزایای پرورش مشاور حرفه ای دیجیتال مارکتینگ

ورود حرفه ای به صنعت پیشرو و پیشگام مشاوره مدیریت
آشنایی با فرآیند، تکنیک ها و ابزارهای مشاوره دیجیتال مارکتینگ
حضور در تیم مشاوره برای انجام یک پروژه واقعی مشاوره مدیریت
مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران حرفه ای دیجیتال مارکتینگ

ویژگی های پرورش مشاور حرفه ای دیجیتال مارکتینگ

مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران حرفه ای دیجیتال مارکتینگ
سرفصل های تخصصی طراحی شده بر مبنای مدل مک کنزی و هماهنگ با بازار ایران
انجام پروژه واقعی مشاوره دیجیتال مارکتینگ در طی دوره به صورت کار تیمی
حضور مدرسان قدرتمند و طراز اول حوزه مشاوره مدیریت ، رسانه و دیجیتال مارکتینگ
گواهینامه وزارت علوم با قابلیت ترجمه و تایید وزارت امورخارجه

متدلوژی پرورش مشاور حرفه ای دیجیتال مارکتینگ

سرفصل‌های دوره 

* عارضه یابی در مشاوره مدیریت
* آشنایی با شرکتهای بین المللی مشاوره مدیریتی
* روشهای حل مساله
* روشهای ارایه در مشاوره مدیریت
* انتخاب پروژه  مشاوره دیجیتال مارکتینگ
* جمع آوری طبقه بندی و آنالیز اطلاعات
* کار تیمی و مهارت مدیریت تیم
* ارتباط با مشاورپذیر ( کلاینت)
* نحوه عقد قراردادهاو موارد حقوقی دیجیتال
* ارایه تجارب کارآفرینهای دیجیتالی
* آشنایی با  نرم افزارهای مشاوره مدیریت

 
مرکز مشاوره مدیریت|مشاوران حرفه ای دیجیتال مارکتینگ