نتایج جستجوی عبارت : مشاوره مدیریت

سلسله‌ مراتب اهداف مشاوران

"شاد باشید و دلی را شاد کنید" نوروز98

فراخوان دومین دوره پرورش مشاور

حضور دکتر "محمد وکیلی "درجلسه دوم دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب وکار

مدل های عارضه یابی سازمانی

جلسه نهایی مصاحبه با رهجویان ورود درصنعت مشاوره ی مدیریت

پنجمین گردهمایی مدیران عامل و رهبران کسب و کار

چهارمین نشست مصاحبه با رهجویان ورود درصنعت مشاوره ی مدیریت

دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار از زبان پذیرش شدگان

دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار از زبان پذیرش شدگان

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین