نتایج جستجوی عبارت : مشاوره مدیریت ماهان

جلسه آنلاین مشاوران با حضور کارفرما

اولین جلسه آنلاین تیم مشاوران در سال ۱۳۹۹

پروژه‌ ی عارضه یابی و تدوین استراتژی بازاریابی شرکت راهکار تجارت پایا

جلسه مشاوران ارشد مرکز مشاوره مدیریت ماهان با کارفرمای محترم

جلسه آنلاین معارفه پروژه جهارمین دوره مشاوره مدیریت ماهان

ترویج فرهنگ، اصالت، شایستگی مشاوران مدیریت

گزینش داوطلبین دوره مشاوره حقوقی

حضور پروفسور بیژن خرم

پروژه مشاوره مدیریت حقوقی

ارائه پروژه مشاوره مدیریت ماهان