نتایج جستجوی عبارت : پرورش مشاور

چراازمشاوران مدیریت استفاده می شود؟

فراخوان دومین دوره پرورش مشاور

حضور دکتر "محمد وکیلی "درجلسه دوم دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب وکار

جشن افتتاحیه شروع دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار

پروفسور خرم در جلسه اول شروع دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار

افتتاحیه شروع دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار

برگزاری جلسه افتتاحیه دوره پرورش مشاوران حرفه ای کسب و کار

جلسه نهایی مصاحبه با رهجویان ورود درصنعت مشاوره ی مدیریت

حضور پذیرش شدگان دوره پرورش مشاوران حرفه ای در غرفه مرکز مدیریت و مشاوره

پنجمین گردهمایی مدیران عامل و رهبران کسب و کار

اولین قبلی1 | 2 | 3بعدی آخرین