نتایج جستجوی عبارت : کسب وکار

جلسه مصاحبه متقاضیان چهارمین دوره مشاورحرفه ای

شایستگی های یک مشاور

حضور پروفسور بیژن خرم

سپاس از حضورپروفسور بیژن خرم ‌

ارزایابی تیمهای پروژه صنایع غذایی

کارفرما در صنعت مشاوره مدیریت

طراحی ارزش پیشنهادی

مبانی مدل کسب و کار و بوم کسب و کار

مبحث عارضه یابی در مشاوره مدیریت

هم افزایی به سبک ماهانی

اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4بعدی آخرین